Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“

    На 26.06.2020.г. АГППМПДМ Смайл 11 ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..

Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на АГППМПДМ Смайл 11 ООД Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Общата стойност на проекта е 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско и  1 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020г.
Край: 26.09.2020г.

No Comments

Leave a Comment