Екип

д-р Деница Петрова

petrova inside photo

Работи и се развива в сферата на детската дентална медицина и ортодонтията. Завършила Медицински университет – София, специалност Дентална медицина. Преминала редица квалификационни курсове:

Damon system-passive self-ligating orthodontics, био-адаптивно ортодотско лечение – д-р Г. Димова 2012

Insignia-custom-designed orthodontics 2012

Ортодонтско лечение с лингвална пластинка – проф. Мутафчиев 2012

Ortho-T, функционални ортодонтски апарати – 2014

Директно и индиректно залепване на брекети, лепене на пръстени и лигиране на дъги, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р Иван Горялов 2014

Ортодонтски анализ, диагноза и план на лечение, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов 2014

Лечение на клас 3 отворена захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов 2014

Екстракционно ортодонтско лечение, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов 2014

Лечение на клас 2 дълбока захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов 2014

Принципите на Алекзандър дисциплината – лекция и дискусия на клинични случаи – prof. Wick Alekzander 2014

Ранно ортодонтско лечение – д-р И. Горялов 2015

Владее английски език.