Екип

д-р Надежда Буйкова

Завършила дентална медицина в Медицински университет гр. София. Работи и се развива в сферата на ортодонтията. Участвала е в курсове и семинари в страната и чужбина, свързани с иновациите в ортодонтското лечение:

Invisalign – 2009 г. – България, София;

Damon system-passive self-ligating orthodontics–био-адаптивно ортодонтско лечение, България, София – 2010;

OrthoCaps – Schienenbehandlungskurs – Швейцария, Цюрих – 2010;

Insignia – custom-designed orthodontics България, София – 2012;

Владее немски език.