Екип

д-р Свилен Мустакерски

Завършил Медицински Университет – София 2006 г. Специалност лекар по дентална медицина. Член на управителния съвет на клуб по имплантология в България. Преминал е специализирано обучение по костна и периимплантна хирургия в България, Германия и САЩ:

София, България – Международния учебен център по-дентална имплантология IFZI – 2008;

София, България – Международния учебен център по-дентална имплантология IFZI – 2009;

Nürnberg, Germany – IFZI, Maunthalle – 2010;

Ulm, Germany – SKY fast & fixed and mini SKY therapy concepts – 2010;

NY, USA – New York University College of Dentistry;

NY, USA – New York University College of Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation, 2010 Advances in Implantology and Oral Rehabilitation – 2011;

Владее английски език.