Екип

д-р Васил Кабакчиев

Завършил Медицински Университет – София 2006 г. Специалност лекар по дентална медицина. Член е на клуба по имплантология в България. Преминал е специализирано обучение по костна и периимплантна хирургия в България, Германия и САЩ.

София, България – Международния учебен център по дентална имплантология IFZI – 2009;

Nürnberg, Germany – IFZI, Maunthalle – 2010;

Ulm, Germany – SKY fast & fixed and mini SKY therapy concepts – 2010;

NY, USA – New York University College of Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation – 2010;

NY, USA – New York University College of Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation – 2011;

Владее английски език.