Υπηρεσιεσ

Γενική αναισθησία

Γενική αναισθησία

Χρησιμοποιείται συνήθως η θεραπεία με γενική αναισθησία για διαφορετικούς τύπους χειρισμών.