Υπηρεσιεσ

Στοματική Χειρουργική

Στοματική Χειρουργική

Η στοματική χειρουργική είναι ένα τμήμα της γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Στο CONFIDENT θέμα της στοματικής χειρουργικής είναι τα εξής:

Απομάκρυνση των δοντιών

Η χειρουργική αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών

Εμφύτευση των οδοντικών εμφυτευμάτων

Δημοσιοποίηση των δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία

Απομάκρυνση των φρονιμίτων

Απομάκρυνση των καταγμένων (σπασμένων) δοντιών

Καθοδηγούμενη αναγέννηση των οστών

Απομάκρυνση των κύστεων της οδοντικής αιτιολογίας στα οστά των γνάθων

Όλα τα είδη της διόρθωσης της κορυφογραμμής των οστών της γνάθου

Καθοδηγούμενη αναγέννηση ιστού

Περιοδοντική χειρουργική επέμβαση

και προαιρετικά προσφέρουμε γενική αναισθησία ρουτίνας