Υπηρεσιεσ

Ορθοδοντική

Ορθοδοντική

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

 

Η έγκαιρη θεραπεία

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί επίσης να είναι επωφελής από την ηλικία τριών ετών. Οι ανωμαλίες που εντοπίζονται νωρίς, συχνά μπορούν να αντιμετωπιστούν με μυητικές ασκήσεις. Η πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη επαρκούς χώρου για την εξέλυξη των μόνιμων δοντιών. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικού μέσου φύλαξης του χώρου σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποτρέψει μετέπειτα τη κακή ευθυγράμμιση των δοντιών. Ως εκ τούτου, μπορούν να πάρουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η επακόλουθη ορθοδοντική θεραπεία ή αυτή να είναι μικρότερη.

Θεραπεία με τη μικτή οδοντοφυΐα

Κατά την αντικατάσταση των νεογιλών δοντιών χρησιμοποιούνται πιο συχνά συσκευές από έγχρωμο πλαστικό και ένα ειδικό σύρμα. Χρησιμοποιώντας αυτές οι συσκευές μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των σιαγόνων και τον τόνο των μυών του προσώπου και να βελτιωθεί το δάγκωμα. Η σωστή ανάπτυξη της γνάθου, μπορεί να αποτρέψει την συσσώρευση των καινούριων μόνιμων δοντιών και να αποτρέψει την ανάγκη για μετέπειτα εξαγωγή (εξόρυξη), λόγω έλλειψης χώρου.

Θεραπεία στη μόνιμη οδοντοφυΐα

Μετά την ανακάλυψη όλων των μόνιμων δοντιών τελειώνει και η κύρια ανάπτυξη των γνάθων. Εφεξής, ένα πιο δύσκολο να επηρεάσουν την ανάπτυξη των σιαγόνων και να δρουν κυρίως σχετικά με τη θέση των δοντιών. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η θραπεία διεξάγεται με πρότυπο εξοπλισμό (αγκύλες).

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΗΛΙΚΟΙ

 

Η θεραπεία με μεταλλικά σιδεράκια Damon Q:

Τα σιδεράκια DamonQ είναι παθητικά. Η μοναδικότητά τους έγκειται στον τρόπο με τον οποίο διατηρούν το ουράνιο τόξο – μέσω ενός ειδικού μηχανισμού. Λόγω αυτής της τριβής μεταξύ του τόξου και του βραχίονα ελαχιστοποιείται, επιτρέποντας την ταχύτερη και άνετη κίνηση των δοντιών. Τα παθητικά σιδεράκια χρησιμοποιούν αδύναμες αυτοαπολίνωτικές βιοσυμβατές δυνάμεις μειώνοντας έτσι την διάρκεια της θεραπείας, και επιτρέπει τη διεξαγωγή ορθοδοντικής θεραπείας χωρίς εξαγωγή των δοντιών για μια κενή θέση.

Η θεραπεία με κεραμικά σιδεράκια Damon Clear

Για τους ενήλικες είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πώς θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Για να γίνει η επεξεργασία πιο διακριτική και δυσδιάκριτη για τους άλλους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεραμικά στηρίγματα που βρίσκονται κοντά στο χρώμα των δοντιών σας. Τα Damon Clear σιδεράκια έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των παθητικών αυτοαπολίνωτικών σιδράκιων, ενώ δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό την αισθητική.

Η θεραπεία με σιδεράκια Insignia

Τα Insignia είναι ατομικά σχεδιασμένα σιδεράκια, στροφές και εξοπλισμοί για κάθε δόντι. Η οδοντιατρική εντύπωση από τα δόντια σαρώνεται σε υψηλή ποιότητα της εικόνας και δημιουργείται ένα 3D εικονικό μοντέλο. Ειδικό λογισμικό ενσωματώνει αυτές τις ακριβείς εικόνες για να υπολογίσει τη βέλτιστη δάγκωμα και παράγει 3D απεικόνιση του επιθυμητού αποτελέσματος. Σε κάθε σιδεράκι υπάρχουν πληροφορίες πόσους βαθμούς και όπου θέλετε να μετακινήσετε το αντίστοιχο δόντι. Παράγονται τόξα ανάλογα με την ανατομία του ασθενούς και του σχεδίου θεραπείας. Υπολογίζεται την ακριβή τοποθεσία των δεσμών των σιδεράκιων και κολλάται με ειδικά στηρίγματα στα δόντια.

Invisalign/ OrthoCaps

Η θεραπεία με Invisalign ® και OrthoCaps είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στη ορθοδοντική. Γίνεται με ένα διαφανές, σχεδόν αόρατα αφαιρούμενα στηρίγματα (aliner). Μετά την αρχική εξέταση λαμβάνουν τα αποτυπώματα που σαρώνονται και παράγεται ένα 3D μοντέλο των δοντιών σας. Μπορεί να φανεί στην εικονική μετατόπιση των οδόντων, και το τελικό αποτέλεσμα της περιόδου θεραπείας. Μετά την έγκριση από τον οδοντίατρο και τον ασθενή, να σχεδιάσετε μια σειρά από ράγες για τη πορεία της θεραπείας. Κάθε επόμενη aliner κινεί τα δόντια σας βήμα βήμα, εβδομάδα με τη εβδομάδα προς την τελική τους θέση.

Συνδυασμένη ορθοδοντική και χειρουργική θεραπεία

Σε ορισμένες σοβαρές παραμορφώσεις στο δάγκωμα απαιτείται ένα συνδυασμό ορθοδοντικής και χειρουργικής θεραπείας. Αυτές είναι οι περιπτώσεις των σκελετικών ελαττωμάτων, που δεν μπορούν να επηρεαστούν μόνο από την ορθοδοντική θεραεία αλλά χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία αποτελείται από τρεις φάσεις. Σε μία πρώτη φάση (πριν την επέμβαση) και οι οδόντες διατάσσονται και να προσαρμόζεται το σχήμα για τα οδοντικά τόξα με τη χρήση μιας ορισμένης ορθοδοντικής συσκευής. Στη συνέχεια, με ορθογναθική χειρουργική ο γνάθος κινήται σε σωστό δάγκωμα. Στην τρίτη ή μετεγχειρητική φάση το δάγκωμα βελτιστοποιώνεται.

Η ορθοδοντική θεραπεία πριν την πρόθεση

Να επιτευχθεί μια καλή και ανθεκτική προσθετική θεραπεία, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη θέση των γειτονικών δοντιών του ελαττώματος και το δάγκωμα στο σύνολό της. Σε πολλές περιπτώσεις, η ορθοδοντική θεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να επιτρέψει την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος ή γέφυρα σε μέρη όπου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την προκαταρκτική προετοιμασία.