services

Oral surgery

Oral surgery

Oral surgery is a section of maxillofacial surgery. InCONFIDENT we perform the following services:

removal of teeth

surgical removal of impacted teeth and not grown teeth

implantation of dental implants

disclosure of teeth for orthodontic treatment

removal of not erupted wisdom teeth

removal of fractured (broken) teeth

guided bone regeneration

removal of cysts of dental origin in the jaw bones

all kinds of correction of alveolar crest of the jaw bones

guided tissue regeneration

periodontal surgery

and optionally offer routine general anesthesia.

Скъпи пациенти,

Във връзка със създадената ситуация с COVID-19, разбирайки сложността и опасността от заразяване и разпространение, и с цел да запазим Вашето, нашето и здравето на децата и родителите ни, екипът на клиника Confident отговорно взе решение да преустанови работа за две седмици, считано от 13.03 до 30.03.

Клиниката поема ангажимента своевременно да се свърже с пациентите, чиито часове са отменени, за да насрочи нови такива.