случаи

Случаи от нашата практика

ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
Лечение на остър пулпит на зъб с пет канала
« 2 на 4 »
ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Естетично възстановяване
« 1 на 13 »
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Тотално възстановяване на горна и долна челюст по системата Teeth Express
« 1 на 9 »
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
Ортодонтско лечение с брекети Damon Q - една година и шест месеца
« 3 на 8 »