Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

АГППМПДМ – СМАЙЛ 11 ООД е бенефициент по проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. № BG16RFOP002-2.089-0526-C01 от 18.08.2021 г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Кратко описание: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на АГППМПДМ – СМАЙЛ 11 ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Устойчиво продължаване дейността на АГППМПДМ – СМАЙЛ 11 ООД поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.08.2021 г.
Край: 18.11.2021 г.

No Comments

Leave a Comment