услуги

Ортодонтия

Ортодонтия

ОРТОДОНТИЯ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ

 

Ранно лечение

Ортодонтско лечение може да бъде полезно още от три годишна възраст. Дефекти, които се откриват рано, често могат да бъдат лекувани чрез миофункционални упражнения. Ранната загуба на млечен зъб може да доведе до липса на достатъчно място за пробива на постоянните зъби. Чрез използването на местопазител в тези случаи, може да се предотврати последващо неправилно подреждане на зъбите. Следователно може да се предприемат навременни и ефективни мерки, чрез които да се избегне последващото ортодонтско лечение или то да бъде по-кратко.

Лечение в смесено съзъбие

По време на смяна на млечните зъби най-често се използват снемаеми апарати от цветна пластмаса и специална тел. Използвайки тези апарати може да се влияе върху нарастването на челюстите и тонуса на лицевите мускули и подобряване на захапката. Правилното развитие на челюстта може да попречи на струпване на новопробиващите постоянни зъби и да предотврати нуждата от последваща екстракция ( вадене) поради липса на място.

Лечение в постоянно съзъбие

След пробива на всички постоянни зъби завършва и основното развитието на челюстите. От тук нататък по-трудно може да се влияе върху нарастването на челюстите, а се действа основно върху положението на зъбите. През този период лечението се провежда с фиксирани апарати (брекети).

ОРТОДОНТИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ

 

Лечение с метални и керамични индивидуални брекети:

Лечението с индивидуални брекети се планира със специален ортодонтски софтуер. За всеки зъб се подбира брекет, съобразен с ротацията, наклона на зъба и биомеханиката, която е предвидена в плана на лечение. Дъгите също са индивидуални и са съобразени с оригиналната(натуралната) форма на зъбната дъга.
Лечението с индивидуални брекети води до много по-предвидими резултати, в по-кратки срокове.

Invisalign (USA) и OrthoCaps (Germany):

Лечението с Invisalign (USA) или OrthoCaps (Germany) е едно от най-модерните в ортодонтията. То се провежда с прозрачни, почти незабележими снемаеми шини (алайнери). След първоначалния преглед се вземат отпечатъци, които се сканират и по тях се изработват 3D компютърен модел на вашите зъби. На него може да се види виртуално преместване на зъбите, крайния резултат и периода на лечение. След одобрението му от страна на стоматолога и пациента, се изготвят серия от шини за провеждане на лечението. Всеки следващ алайнер премества вашите зъби стъпка по стъпка, седмица след седмица към крайната им позиция.

Комбинирано ортодонтско и хирургично лечение:

При някои много тежки деформации в захапката се изисква комбинация от ортодонтско и хирургично лечение. Това са случаи на скелетните малформации, които не могат да бъдат повлияни само от ортодонтското лечение, а има нужда и от хирургическа намеса.
Лечението се състои от три фази:
В първата (предхирургична фаза) се подреждат зъбите и се коригира формата на зъбните дъги, чрез използването на определен ортодонтски апарат.
След това чрез ортогнатна хирургия се премества съответната челюст в правилна захапка.
В третата или следхирургична фаза се коригира захапката.

Ортодонтско лечение преди протезиране:

За да се постигне добро и дълготрайно протетично лечение, трябва да се вземе под внимание позицията на съседните на дефекта зъби и на захапката като цяло. В много случаи едно ортодонтско лечение преди протезиране, може да позволи поставяне на имплант или мост на места, в които това не би било възможно без тази предварителна подготовка.