д-р Свилен Мустакерски

Окончил Медицинский Университет – София, 2006 г. Специальность – стоматолог. Член правления клуба по имплантологии в Болгарии. Прошел специализированное обучение по костной и периимплантной хирургии в Болгарии, Германии и США:

София, Болгария – Международный учебный центр дентальной имплантологии IFZI – 2008

София, Болгария – Международный учебный центр дентальной имплантологии IFZI – 2009

Nürnberg, Germany – IFZI, Maunthalle – 2010

Ulm, Germany – SKY fast & fixed and mini SKY therapy concepts – 2010

NY, USA – New York University College of Dentistry

NY, USA – New York University College of Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation, 2010 Advances in Implantology and Oral Rehabilitation – 2011

Владеет английским языком.

Скъпи пациенти,

Във връзка със създадената ситуация с COVID-19, разбирайки сложността и опасността от заразяване и разпространение, и с цел да запазим Вашето, нашето и здравето на децата и родителите ни, екипът на клиника Confident отговорно взе решение да преустанови работа за две седмици, считано от 13.03 до 30.03.

Клиниката поема ангажимента своевременно да се свърже с пациентите, чиито часове са отменени, за да насрочи нови такива.