услуги

Оральная хирургия

Оральная хирургия

Оральная хирургия является разделом лицево-челюстной хирургии. В CONFIDENT объектом оральной хирургии являются следующие манипуляции:

удалением зубов

оперативное удаление ретинированных и полуретинированных зубов

имплантирование зубных имплантатов

открытие зубов для ортодонтического лечения

устранение непрорезавшихся зубов мудрости

устранение фрактурированных (поломанных) зубов

направление костной регенерации

устранение кист зубного происхождения в челюстных костях

все виды коррекций альвеолярного гребня челюстных костей

направление тканевой регенерации

пародонтальная хирургия

и, по желанию рутинно предлагаем общую анестезию

Скъпи пациенти,

Във връзка със създадената ситуация с COVID-19, разбирайки сложността и опасността от заразяване и разпространение, и с цел да запазим Вашето, нашето и здравето на децата и родителите ни, екипът на клиника Confident отговорно взе решение да преустанови работа за две седмици, считано от 13.03 до 30.03.

Клиниката поема ангажимента своевременно да се свърже с пациентите, чиито часове са отменени, за да насрочи нови такива.