Екип

д-р Петко Петков

Д-р Петков е завършил Медицински Университет гр. София, специалност дентална медицина. Работи в областта на ендодонтията. Член на Български Зъболекарски Съюз.Член на Българската Ендодонтска Организация. Сертифициран лектор на Dentsply Mailefer. Преминал редица специализирани курсове в областта на ендодонтията:

2006
Virtuosity in your hands-Essentials of Protaper For Hand Use;

2006 – Белгия
Триизмерно обтуриране на коренови канали, д-р Ян Бергманс;

2006 – Сиена, Италия
International Congress on Restorative Dentistry;

2007
Days of Bulgarian Society of Aesthetic Dentistry;

2007 – Белгия
Двойно модифицирано разширение с процедура на балансирана сила, д-р Ян Бергманс;

2007
Анатомична ендодонтска технология, Изкуството на възстановителната и козметична стоматология;

2007
Non-surgical and surgical Applications of Piezo Ultrasonics in Daily Dental Practice;

2007
„Direct Esthetic Restorations” Теория и практика;

2009
„Директна естетична реставрация”, Проф. Др. Сергей Радлински;

2010
Ендодонтия под микроскоп, д-р Ян Бергманс;
Лечение на пулпата, как да постигнем успешна коренова препарация и обтурация;

2010 – Пловдив, България
Contemporary Restorative Dentistry;

2010 – Атина, Гърция
IFEA 8th World Endodontic Congress

2012 – Швейцария
„Train the trainer” Dentsply Maileffer Майлефер

2017 – София, България
Comprehensive course “Esthetic ceramic restorations – full protocol” D-r Nazariy Mikhaylyk;

2018 – Варшава, Полша
Shoulderless revolution – lecture course;

2018 – Варшава, Полша
Shoulderless preparation – workshop, Dr.Pasquale Venuti, Dr.Maciej Czerwinski;

2019 – София, България
Power of adhesion – hands-on course, Pavel Panov DDS;

2019 – Белград, Сърбия
Tomorrow Tooth Vertical Engineering

Владее руски и английски език.

Virtuosity in your hands-Essentials of Protaper For Hand Use – 2006;

Триизмерно обтуриране на коренови канали, д-р Ян Бергманс, Белгия – 2006;

Days of Bulgarian Society of Aesthetic Dentistry – 2007

Двойно модифицирано разширение с процедура на балансирана сила, д-р Ян Бергманс, Белгия 2007;

Анатомична ендодонтска технология, Изкуството на възстановителната и козметична стоматология 2007;

Non-surgical and surgical Applications of Piezo Ultrasonics in Daily Dental Practice 2007;

„Директна естетична реставрация”, Проф. Др. Сергей Радлински 2009;

Ендодонтия под микроскоп, д-р Ян Бергманс 2010;

Лечение на пулпата, как да постигнем успешна коренова препарация и обтурация;

Contemporary Restorative Dentistry Пловдив, България;

International Congress on Restorative Dentistry 2006 Сиена, Италия;

„Direct Esthetic Restorations Теория и практика” 2007;

IFEA 8th World Endodontic Congress 2010 Атина, Гърция;

„Train the trainer” Dentsply Maileffer Майлефер, Швейцария 2012.

Сертифициран Invisalign лекар.