Екип

д-р Петко Петков

Завършил Медицински Университет гр. София, специалност дентална медицина. Работи в областта на ендодонтията. Член на Българската Ендодонтска Организация. Сертифициран лектор на Dentsply Mailefer. Владее руски и английски език. Преминал редица специализирани курсове в областта на ендодонтията:

Virtuosity in your hands-Essentials of Protaper For Hand Use – 2006;

Триизмерно обтуриране на коренови канали, д-р Ян Бергманс, Белгия – 2006;

Days of Bulgarian Society of Aesthetic Dentistry – 2007

Двойно модифицирано разширение с процедура на балансирана сила, д-р Ян Бергманс, Белгия 2007;

Анатомична ендодонтска технология, Изкуството на възстановителната и козметична стоматология 2007;

Non-surgical and surgical Applications of Piezo Ultrasonics in Daily Dental Practice 2007;

„Директна естетична реставрация”, Проф. Др. Сергей Радлински 2009;

Ендодонтия под микроскоп, д-р Ян Бергманс 2010;

Лечение на пулпата, как да постигнем успешна коренова препарация и обтурация;

Contemporary Restorative Dentistry Пловдив, България;

International Congress on Restorative Dentistry 2006 Сиена, Италия;

„Direct Esthetic Restorations Теория и практика” 2007;

IFEA 8th World Endodontic Congress 2010 Атина, Гърция;

„Train the trainer” Dentsply Maileffer Майлефер, Швейцария 2012.