Екип

Диляна Стойчева

Мениджър на дентална клиника Confident от 2012 година.
Преминала през редица курсове и семинари в областта на денталния мениджмънт, маркетинга и рекламата както следва:

"Пътят към върха" – Как да преминем от дентална практика към успешна дентална клиника, Паоло Руджери и д-р Пиничоа Масаю, 2017 г.

Нови възможности за развитие на денталната практика, Мастер клас по дентален мениджмънт, Радослав Благоев, 2016 г.

Курс по мениджмънт, "Психология на продажбите", Брайън Трейси, 2015 г.

Лекция по медицинско право, Лекс Медика, адв.д-р Мария Петрова, 2015 г.

Курс по мениджмънт, МБ Консулт, 2014 г.

Основи на маркетинга, д-р Марк Де Търк, IDEAs FreeBOSS International, 2013 г.