услуги

Орална хирургия

Biohorizons Confident Clinic

Орална хирургия

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. В CONFIDENT обект на оралната хирургия са следните манипулации:

изваждане на зъби

оперативно изваждане на ретинирани и полуретинирани зъби

имплантиране на зъбни импланти

разкриване на зъби за ортодонтско лечение

отстраняване на непробили мъдреци

отстраняване на фрактурирани(счупени) зъби

водена костна регенерация

отстраняване на кисти от зъбен произход в челюстните кости

всички видове корекция на алвелоарния гребен на челюстните кости

водена тъканна регенерация

пародонтална хирургия

Обща анестезия

При необходимост и показания предлагаме обща анестезия за различни дентални манипулации.

Скъпи пациенти,

Във връзка със създадената ситуация с COVID-19, разбирайки сложността и опасността от заразяване и разпространение, и с цел да запазим Вашето, нашето и здравето на децата и родителите ни, екипът на клиника Confident отговорно взе решение да преустанови работа за две седмици, считано от 13.03 до 30.03.

Клиниката поема ангажимента своевременно да се свърже с пациентите, чиито часове са отменени, за да насрочи нови такива.