Има ли връзка между диабета и пародонтита?

Има ли връзка между диабета и пародонтита?

Проучванията показват, че при пациенти , страдащи от диабет има по-висок риск от развитие на пародонтит, тъй като същият протича с по-тежки симптоми. Съществува обаче обратна зависимост.
При хора, страдащи от диабет е изключително важно да се поддържа добра устна хигиена и да се лекуват своевременно всички пародонтални проблеми.

Ако нивото на кръвната захар е повишена, риска от развитие на сериозно заболяване на венците и пародонта като цяло се повишава. От друга страна, както всички инфекции, заболяването на венците може да бъде фактор за повишаване на кръвната захар и съответно по този начин да се затрудни контролирането на диабета.

Как да се предотвратят евентуални дентални проблеми, свързани с диабета?

Преди всичко е необходимо да се контролира кръвната захар. Задължителна е добрата устна хигиена, заедно с профилактични клинични прегледи и професионално почистване на плака и зъбен камък минимум на шест месеца.

Трябва ли да информирате стоматолога си, ако страдате от диабет?

Пациентите с диабет имат нужда от допълнителни грижи, така че задължително трябва да уведомите Вашия стоматолог за заболяването си, за нивата, в които поддържате кръвната си захар, както и за медикаментите, които приемате. Ако нивото на кръвната захар е извън граници, трябва да отложите всяка неспешна стоматологична манипулация.

Пациенти с диабет са по-склонни към развиване на инфекции, включително и такива на венците и пародонта.  Поради това е изключително важно редовното почистване на плаката и зъбния камък.Ако не се вземат мерки да се овладее първоначалнто възпаление на венците (гингивит), процесът се
се вземат мерки да се овладее първоначалнто възпаление на венците (гингивит), процесът се разпространява в по-дълбоките слоеве на зъбодържащия апарат и се развива пародонтит.
При пациенти с диабет той протича по-тежко.  Може да се наблюдават подути и кървящи венци, оголени
и разклатени зъби, възпалени , гноящи и кървави пародонтални джобове.
Получава се порочен кръг, в който диабета води до развитие на пародонтит, а пародонтита прави диабета по-труден за контролиране.
Диабета също така увеличава риска от развитие на гъбични инфекции в устата (орална кандидоза),
и риска от развитие на зъбен кариес.  Диабета води до сухота в устата, което също увеличава риска от
развитие на горепосочените усложнения.
Поддържането на добро орално здраве изисква екипна работа.

Вие сте най-важната част от този екип,
като ежедневно обръщате внимание на устната си хигиена и подхождате достатъчно отговорно,
търсейки стоматолог не само за решение на възникнал остър проблем, но и за регулярен мониторинг на оралното си здраве.

No Comments

Leave a Comment